Aldeboarn aan de Boorne

Aldeboarn, Oldeboorn

Het Friese landschap heeft zich vooral kunnen ontwikkelen tijdens de onbedijkte periode die duurde tot het jaar 1100. De zee heeft kwelders gevormd waarachter venen ontstonden. Via beekdalen kon bij stormvloed zeewater diep het veengebied binnendringen. Op de oevers werd klei afgezet. Een plaats als Aldeboarn is op zo'n kleiwal ontstaan als terpdorp. Het dorp lag als een vooruitgeschoven post in het veenlandschap op de zuidelijk oever van de Boorne. Vanuit Aldeboarn en de Boorne was het veengebied toegankelijk en kon worden ontgonnen. Na de periode van bedijkingen heeft Aldeboarn zich als overslagpunt van goederen kunnen ontwikkelen.

Keywords: Aldeboarn, Boorne, Rivier, Ligging, Gunstig, Achterland, Ontginning, Veen, Handelsplaats, Scheepsbouw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen