PijlNaar de thumbnails

Aldeboarn aan de Boorne

Aldeboarn, Oldeboorn

Het Friese landschap heeft zich vooral kunnen ontwikkelen tijdens de onbedijkte periode die duurde tot het jaar 1100. De zee heeft kwelders gevormd waarachter venen ontstonden. Via de Middelzee kon bij stormvloed zeewater diep het beekdal van de Boorne binnendringen, tot in het veen. Op de oevers is een kleiwal afgezet. Aldeboarn is ontstaan als terpdorp op de zuidelijke oever van het riviertje de Boorne. Het dorp heeft zich na de bedijkingen op de kleiwal langs beide oevers van de rivier kunnen uitbreiden en ligt als een vooruitgeschoven post in het veen. Dankzij de rivier kon het dorp zich tot belangrijk handelscentrum en overslagplaats voor goederen ontwikkelen. Tegen het eind van de 19e eeuw kwam er een einde aan de periode van bloei.

Keywords: Aldeboarn, Handelsplaats, Scheepsbouw, Boorne, Rivier, Ligging, Gunstig, Achterland

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen