Een mooi slingerende verbindingssloot in Reid om 'e Krite

Verbindingssloot Reid om 'e KriteKeywords:

Fryslansite ©Hendrik van Kampen