Een zware bui trekt over de Jan Durkspolder

Jan DurkspolderKeywords:

Fryslansite ©Hendrik van Kampen