Alde Feanen, Fjirtich med

Alde Feanen

De Alde Feanen zijn een intiem gebied rond Earnew‚ld, met kleine meren, plassen en smalle doorgangen. Er groeit veel moerasbos. Het gebied is Nationaal Park en heeft de Natura 2000 status. Strikt genomen horen de Alde Feanen niet bij het gebied van de Friese meren. De plassen zijn in de 18e eeuw ontstaan bij de eerste systematische verveningen. Later zou de vervening ten zuiden van de Alde Feanen grootschaliger worden. Het werd verplicht om het landschap na de vervening te herstellen waardoor de veenpolders zijn ontstaan. Wat betreft het toerisme behoren de Alde Feanen zeker tot het merengebied, er is een goede infrastuctuur voor bootjes en er zijn prima vaarverbindingen met de grote meren in het zuidwesten.

Keywords: Alde Feanen, Vervening, Friese, Gieterse, Methode, Verlanding, Nationaal Park, Natura 2000, it Fryske Gea, Jacht, Visserij, Fjirtich med

Fryslansite ©Hendrik van Kampen