Åland kwarts-porfier
Åland


Åland kwarts-porfier

Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zijn veel stenen met het gletsjerijs naar Nederland gekomen. Van sommige stenen is de herkomst te achterhalen omdat ze gemakkelijk herkenbare kenmerken hebben. Een dergelijke steensoort wordt gidsgesteente genoemd. De steen in het midden van de foto is een Åland kwarts-porfier, afkomstig van Åland, een eilandengroep tussen Zweden en Finland. De steen is aangetroffen in de Steenhopenweg bij Drouwen. Zie kaartje: rood=Åland, groen=Nederland.

Keywords: Zwerfsteen, Gidsgesteente, Åland kwarts-porfier, Steenhopenweg, Drouwen, Drenthe, Hondsrug, IJstijd, Saalien, Herkomst

Fryslansite ©Hendrik van Kampen