PijlNaar de thumbnails

Akkrum aan de Boorne

Akkrum

Akkrum is een terpdorp uit de vroege middeleeuwen. Het heeft zich vooral ontwikkeld langs het riviertje de Boorne. De structuur van het dorp volgt mooi de meanders van de rivier. Door een goede bereikbaarheid over het water kon Akkrum zich goed ontwikkelen. Vanuit Akkrum zijn ontginningen van het veen uitgevoerd richting het zuidwesten. De streekdorpen Terkaple en Eagmaryp (Akmarijp) zijn dochterdorpen van Akkrum. Akkrum was de hoofdplaats van de voormalige gemeente Utingeradeel.

Keywords: Akkrum, Boarnswal, Smellebręge, Utingeradeel, Boorne, Meanders, Kromme Knilles, Ontginningen, Veengebieden

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen