Onregelmatige blokverkaveling bij Achlum

Onregelmatige blokverkaveling bij Achlum

Het landschap ten oosten van Achlum is een mooi voorbeeld van onregelmatige blokverkaveling. Dit is een oude vorm van verkaveling waarbij de perceelsgrenzen geheel of gedeeltelijk zijn bepaald door natuurlijke structuren, zoals bijvoorbeeld kreken of slenken. De stukken land krijgen hierdoor vreemde vormen met rare hoeken en kronkelende lijnen.

Keywords: Landschap, Achlum, Onregelmatige, Blokverkaveling, Natuurlijke, Begrenzing, Kreken, Slenken

Fryslansite ©Hendrik van Kampen