Achlum, terp met Gertrudiskerk

Achlum is een terpdorp dat is ontstaan op de oude kweldervlakte van de IJzertijd. Links maar niet zichtbaar op de foto is aan de flank van de gedeeltelijk afgegraven terp in 2009 archeologisch onderzoek uitgevoerd. Men wilde een beeld te krijgen van het vroege landschap aan de voet van de terp. De terp is in de 13e eeuw opgenomen in de Slachtedijk. Om het gebied te kunnen afwateren is een sluis in de dijk aangelegd en een afwateringskanaal gegraven. Waarschijnlijk is daarbij gebruik gemaakt van een bestaande slenk even ten noorden van de terp. In de Middeleeuwen heeft klooster Ludingakerk op de terp gestaan. Het klooster is in de 16e eeuw afgebroken en het kloosterterrein is afgegraven.

Keywords: Terpdorp, Slachtedijk, IJzertijd, Beschermd dorpsgezicht, Afgegraven, Voorjaar

Fryslansite ©Hendrik van Kampen