Achlum, Achlumer Feart

Achlum, Achlumer Feart

Achlum is een terpdorp dat zijn oorsprong vindt in de IJzertijd. De terp is in de 13e eeuw opgenomen in de Slachtedijk. Om het gebied te kunnen afwateren is even ten noorden van de terp een sluis in de dijk aangelegd, met een afwateringskanaal. Het was gebruikelijk om voor zo'n kanaal bestaande geulen te gebruiken. Dit is nog te zien aan de slingerende loop. Op de terp zelf is weinig bebouwing. In de 19e eeuw is lintbebouwing langs het afwateringskanaal ontstaan. Tussen de terp en de lintbebouwing ligt nog een grote open ruimte binnen het dorp. Achlum heeft een beschermd dorpsgezicht met 27 rijksmonumenten die voornamelijk langs het kanaal liggen.

Keywords: Achlumer Feart, Afwatering, Slachtedijk, Terpdorp, IJzertijd, Beschermd dorpsgezicht, Lintbebouwing

Fryslansite ©Hendrik van Kampen