Aalscholver in boom

Het markante silhouet van een Aalscholver in een boom


Keywords: Aalscholver, Vleugels, Spreiden, Zwarte Els, Boom, Silhouet, Eliland, Rietmoeras, Exoot, Grote Canadese Gans

Aalscholver in boom

Fryslansite ©Hendrik van Kampen